VDU prisijungė prie Lietuvos Sveikatą stiprinančių universitetų (LSSU) tinklo

 

2018 m. vasario 6 d. vyko Sveikatą stiprinančių universiteto tinklo rektorių tarybos virtualus posėdis. Jo metu buvo sprendžiama, ar priimti VDU į Sveikatą stiprinančių universitetų tinklą. Posėdžio nariai – Klaipėdos universiteto rektorius Eimutis Juzeliūnas, Lietuvos sporto universiteto laikinoji rektorė Diana Rėklaitienė ir Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius Antanas Maziliauskas – vertino Vytauto Didžiojo universiteto pateiktą prašymą ir 2017-2020 metų veiklos programą. Vienbalsiai buvo nuspręsta priimti VDU į Sveikatą stiprinančių universitetų tinklą.

VDU SSU veiklos koordinacinės tarybos pirmininku tapo VDU rektorius Juozas Augutis, pavaduotoja – VDU Sporto centro dėstytoja dr. Asta Mockienė.

Lietuvos Sveikatą stiprinančių universitetų tinklas (LSSU)

Klaipėdos universitetas (KU), Lietuvos sporto universitetas (LSU) ir Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) dar 2015 metų vasarą pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria įsipareigojo puoselėti Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Sveikatą Stiprinančių Universitetų (SSU) judėjimo idėjas Lietuvoje ir tokiu būdu buvo įkurtas Lietuvos SSU tinklas, vienijantis tris šalies universitetus. LSSU Tarybai vadovauja ASU rektorius prof. dr. A. Maziliauskas. Savo veikloje LSSU vadovaujasi Okanagano chartija, kuri buvo patvirtinta 2015 m. Tarptautiniame sveikatą stiprinančių universitetų kongrese Kanadoje. Chartija numato, kad sveikatą stiprinantys universitetai savo veiklą organizuotų dvejose srityse: sveikatos stiprinimas turi būti bendroji universiteto kultūros dalis, o universitetas – aiškus sveikatos stiprinimo lyderis regione.

Universitetui prisijungimas prie šio tinklo suteikia galimybę plėtoti paramos studentams sistemą bei prisidėti prie Kauno sveikatą stiprinančio regiono plėtros. VDU įstojęs į Lietuvos SSU tinklą tapo pasaulio SSU ir kolegijų tinklo nariu.