Judesio laboratorija

 

FIZIOLOGINIAI
STEBĖJIMAI

EDUKOLOGINIAI
STEBĖJIMAI

PSICHOLOGINIAI
STEBĖJIMAI

Judesio stebėjimo laboratorija

Išskirtinis Judesio laboratorijos bruožas – tarpdisciplininiai tyrimai, susiję su sporto edukologijos, sporto fiziologijos ir sporto psichologijos mokslais.

Judesio laboratorija: Plačiau apie atliekamus stebėjimus

Edukologiniai stebėjimai vykdomi pasitelkiant dirbtinio intelekto (angl. Artificial Intellingence) galimybėmis. Detalios judesio stebėjimo analizės vykdomos naudojant pažangią video sistemą, internetinės transliacijos įrangas, kurios prisideda prie edukologinių, ypač kokybinių tyrimų progreso ir plėtros, stebint ugdymo(si) procesus, atliekant pamokos, treniruotės, varžybinių momentų detalią video analizę, sportuojančių (vaikų, paauglių, suaugusių žmonių), aukšto meistriškumo sportininkų emocijų, elgesio ir jų sąveikos raišką.

Fiziologiniai stebėjimai yra skirti atlikti fundamentalius ir taikomuosius Judesių mokslo tyrimus, stebint kiekvieno judesio atlikimo greitį, intensyvumą, galingumą ir efektyvumą. Testavimai apims vaikų ir paauglių, suaugusių žmonių bei aukšto meistriškumo sportininkų testavimus, stebint judesių atlikimo tikslumą, fizinį pajėgumą, fizinį aktyvumą, techninį, taktinį rengimą, stebint vaiko, paauglio, suaugusio asmens sportinio meistriškumo bei veiklos dinamiką,  atliekant detalią stebėseną ir monitoringą.

Psichologiniai stebėjimai vykdomi pasitelkiant 5 pojūčių koncepciją,  apjungiant technologijas ir psichikos sveikatą, ir leis ne tik stebėti, bet ir vykdyti psichologinės pagalbos ir terapijos intervencijas, stebėti sportininkų emocinę būklę, atsigavimo procesus, valdyti stresą, nerimą ir baimes ar įtampas, atsistatyti po didelių fizinių krūvių, atgauti psichologinį balansą.