Psichologiniai stebėjimai

 

SPORTO PSICHOLOGO PASLAUGOS

INTERVENCIJOS IR TERAPIJOS

DETALIOS VIDEO ANALIZĖS

Psichologiniai stebėjimai

Psichologiniai stebėjimai vykdomi pasitelkiant 5 pojūčių koncepciją,  apjungiant technologijas ir psichikos sveikatą, ir leis ne tik stebėti, bet ir vykdyti psichologinės pagalbos ir terapijos intervencijas, stebėti sportininkų emocinę būklę, atsigavimo procesus, valdyti stresą, nerimą ir baimes ar įtampas, atsistatyti po didelių fizinių krūvių, atgauti psichologinį balansą.

  • Sporto psichologo paslaugos: Asmeninis (individualus vieno asmens), grupės bei komandos konsultavimas bei supervizijos;
  • Intervencijos ir terapijos: Intervencinės programos pritaikytos koreguoti psichologinį mikroklimatą grupėje ar komandoje;  pojūčių psichologinė terapija;
  • Detalios video analizės: Individualus, grupės video analizės skirtos suprasti grupėje vykstančius procesus

Kainynas

Psichologiniai stebėjimai stebimi pasitelkiant 5 pojūčių sensorinės įrangos sistemos pagalba ir atliekant detalią video analizę.
Stebėjimo objektas:

  • Tarpasmeniniai santykiai, elgesio, emocijų, sąveikos procesai, psichologinės intervencijos;
  • Pamoka/Prieš-pamoką/Per-pamoką/Po-pamokos procesai;
  • Sporto treniruotė/Prieš-varžybiniai/ varžybiniai/ Povaržybiniai procesai.
  • Stebėjimo subjektas: Vaikai; Sportininkai; Mokiniai; Mokytojai; Treneriai; Tėvai. Stebėiimai sudaromi individualiai aptarus stebimus procesus.

Nuo 200 Eur.

Tęstiniai tyrimai
Individualiai sudaromos tyrimų programos, longitudiniai, ilgalaikiai stebėjimai