Psichologiniai stebėjimai

Psichologinių tyrimų programos ir įkainiai

Eil. nr. Tyrimo pavadinimas Trukmė (min) ir kaina (Eur)
1.

Psichologiniai stebėjimai stebimi pasitelkiant 5 pojūčių sensorinės įrangos sistemos pagalba ir atliekant detalią video analizę.

Stebėjimo objektas:

  1. Tarpasmeniniai santykiai, elgesio, emocijų, sąveikos procesai, psichologinės intervencijos;
  2. Pamoka/Prieš-pamoką/Per-pamoką/Po-pamokos procesai;
  3. Sporto treniruotė/Prieš-varžybiniai/Varžybiniai/Po-varžybų procesai;

Stebėjimo subjektas: Vaikai; Sportininkai; Mokiniai; Mokytojai; Treneriai; Tėvai.

Stebėjimai sudaromi individualiai aptarus stebimus procesus.

Nuo 200 Eur.
2. Tęstiniai tyrimai Individualiai sudaromos tyrimų programos, longitudiniai, ilgalaikiai stebėjimai