Stiprink sveikatą su VDU

Aukštoji mokykla yra terpė, kurioje asmenys subręsta, o vėliau daro įtaką valstybės raidai, pritaikydami čia įgytas sveikatos žinias, prisideda formuojant šalies sveikatos politiką, jos įgyvendinimą ir šalies gyventojų sveikatos gerinimą, vadovaujantis šiuo tikslu 2005 m. PSO įkūrė Sveikatą stiprinančių universitetų tinklą, kuriam priklauso 39 pasaulio šalių aukštosios mokyklos, tarp jų ir Lietuvos sveikatą stiprinančių universiteto tinklas.

2018 m. vasario 6 d. Vytauto Didžiojo universitetas įstojo į Lietuvos sveikatą stiprinančių universitetų tinklą. Universitetui prisijungus prie šio tinklo buvo parengta VDU sveikatą stiprinančio universiteto (SSU) 2017-2021 metų veiklos programa.

Tvari universiteto aplinka bendruomenės sveikatai ir darnai

2022 m. kovo 1 d. buvo patvirtinta naujoji VDU sveikatą stiprinančio universiteto (SSU) 2022-2026 metų veiklos programa, kurios pagrindinis tikslas – puoselėti holistinę sveikatos stiprinimo sistemą, formuojančią teigiamas sveikatos atžvilgiu asmens nuostatas ir elgesį.

Programoje keliami uždaviniai: 

  • tobulinti Sveikatos stiprinančio universiteto valdymo kokybę;
  • kurti ir puoselėti gerus bendruomenės narių tarpusavio santykius;
  • gerinti ir puoselėti tvarias fizines sąlygas ir aplink;
  • didinti bendruomenės narių poreikį rūpintis savo sveikata ir skatinti sveiką gyvenseną;
  • plėtoti sveikatos ugdymo procesus universitete;
  • Skleisti sveikatą stiprinančio universiteto idėją bei veiklos patirtį universitete ir visuomenėje.