Reprezentacinis sportas

Sporto centras organizuoja pagrindinių komandinių sporto šakų (krepšinio, futbolo, tinklinio) komandų komplektavimą, užtikrina tinkamą jų sportinį rengimąsi, suteikia galimybes dalyvauti įvairaus lygio varžybose Lietuvoje ir užsienyje. Studentams, norintiems patekti į universitete formuojamas sporto komandas, būtina bent minimali sportinė patirtis.

Individualių sporto šakų (lengvosios atletikos, plaukimo, badmintono, stalo teniso, teniso, fechtavimo, šaudymo ir kt.) sportininkams sudaroma galimybė dalyvauti ir atstovauti universitetui Lietuvos studentų sporto asociacijos organizuojamose studentų sporto varžybose, rengimuisi suteikiama universiteto turima sporto bazė, tarpininkaujama (jei reikia), sportavimui pasirenkant sporto klubą ir trenerį.

Universiteto sportininkams, pasiekusiems svarių sportinių rezultatų, gali būti suteikiamos studijų (laisvas studijų grafikas), mokestinės (studijų mokesčio mažinimas), apgyvendinimo ir kitos lengvatos.