Edukologiniai stebėjimai

VIDEO ANALIZĖS

SEMINARAI IR MOKYMAI

FIZINIO AKTYVUMO, TRENIRUOTĖS METODIKOS

  • Video analizės: Pamokos, treniruotės, varžybinių momentų ir juose sąveikaujančių asmenų elgesio, emocijų ir ugdomosios sąveikos detalios video analizės;
  • Seminarai ir mokymai: Vykdomi teoriniai ir praktiniai interaktyvūs seminarai bei mokymai įvairiomis tematikomis skirti treneriams, sportininkams, mokytojams, moksleiviams, tėvams;
  • Fizinio aktyvumo, treniruotės metodikos: Nemokamai, laisvai prieinama priega skirta treneriams, fizinio ugdymo mokytojams

 

Seminarai ir mokymai

Sporto psichologija

Sporto fiziologija ir medicina

Sporto pedagogika ir edukologija

Sporto biomechanika

Sporto vadyba

Sporto genetika

 

Fizinio aktyvumo, treniruotės metodikos

Doc. dr. Aušros Lisinskienės ir Judesio laboratorijos komandos metodika

 
 

Joy MVPA metodika

Prof. dr. M. Lochbaum metodika

 

Kainynas

Edukologiniai/Pedagoginiai stebėjimai stebimi pasitelkiant detalią video analizę.
Stebėjimo objektas:

  • Tarpasmeniniai santykiai, elgesio, emocijų, sąveikos procesai, psichologinės intervencijos;
  • Pamoka/Prieš-pamoką/Per-pamoką/Po-pamokos procesai;
  • Sporto treniruotė/Prieš-varžybiniai/ varžybiniai/ Povaržybiniai procesai.
  • Stebėjimo subjektas: Vaikai; Sportininkai; Mokiniai; Mokytojai; Treneriai; Tėvai. Stebėiimai sudaromi individualiai aptarus stebimus procesus.

Nuo 200 Eur.

Tęstiniai tyrimai
Individualiai sudaromos tyrimų programos, longitudiniai, ilgalaikiai stebėjimai