VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centre vyks respublikinė mokinių sporto ir meno šventė „Adamkiada“

Birželio 7 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VUD) Prezidento Valdo Adamkaus sporto centre vyks respublikinė mokinių sporto ir meno šventė „Adamkiada“. Šventės organizatoriai – Alytaus r. Butrimonių gimnazija, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centras.

Pagrindinis „Adamkiados“ tikslas – tęsti p. Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo globotų bei Alytaus rajono savivaldybės mokyklų bendradarbiavimą bei partnerystę, per sportą ir meną ugdant gabius mokinius sąmoningais, pilietiškai aktyviais, puoselėjančiais tradicijas ir tautines vertybes žmonėmis. Šventės uždaviniai: propaguoti mokinių sveiką gyvenseną ir judėjimą: dalyvauti ir varžytis Jo Ekscelencijos Prezidento Valdo Adamkaus jaunystėje pamėgtose sportinėse rungtyse; ugdyti mokinių saviraišką, kūrybingumo bei kultūrinio sąmoningumo kompetencijas, skatinti mokinių kūrybiškumą, meninių gebėjimų raišką; skatinti ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą; atrinkti geriausius mokyklų-dalyvių menininkus, sportininkus bei komandas.

Šventės dalyviai – p. A. Adamkienės labdaros ir paramos fondo globotų, Alytaus rajono savivaldybės ir kitų kviečiamų bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, juos lydintys mokytojai ir / ar vadovai.

„Adamkiados“ veiklų laikas:
9.30–10.00 val. Registracija (VDU Žemės ūkio akademija, Centriniai rūmai, Studentų g. 11, Akademija, 53361, Kauno r. sav.)
10.00 val. Šventės atidarymas (VDU Žemės ūkio akademija, Centriniai rūmai, Studentų g. 11, Akademija, 53361, Kauno r. sav.)
10.45 val. Sporto rungčių varžybos, jaunųjų dailininkų pleneras, atrakcijos (VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centras, Studentų g. 9 a, Akademija)
13.30 val. Šventės uždarymas, apdovanojimai (VDU Prezidento Valdo Adamkaus sporto centras, Studentų g. 9 a, Akademija)

Sportinių varžybų rungtys: metimo į krepšį varžybos; 100 m bėgimas; šuolis į tolį iš vietos; futbolas 3×3; atrakcijos.